اعضا - سید محمدباقر اجدادی

سید محمد باقر اجدادی

مدیر بازرگانی

آقای مهندس سید محمدباقر اجدادی مدیر بازرگانی شرکت پترو اکسیر طوستلفن ثابت : 02533344395 داخلی 2تلفن همراه : 09125665540ایمیل : info@petrotous.com

مهندس سید محمدباقر اجدادی مدیر بازرگانی شرکت پترو اکسیر طوس

برای ارتباط با بخش فروش و مدیر بازرگانی با ما در تماس باشید.