گالری تصاویر

گالری تصاویر شرکت پترو اکسیر طوس دارای تصاویری از نمایشگاه‌ها، سالگردها و همایش‌هایی است که مجموعه پترو اکسیر طوس در آنها شرکت داشته و یا خود برگزار کننده آنها بوده است. شما میتوانید گالری پترو اکسیر طوس را در بخش زیر مشاهده نمایید.

گالری تصاویر نمایشگاه رنگ رزین سال 1398

نفت گاز پتروشیمی 1398

ششمین سالگرد پترو اکسیر طوس 1397

گالری تصاویر نمایشگاه رنگ رزین سال 1397

بازدید مسئولین